درباره ما

توضیحاتی بنویسید ، میتوانید از کدهای اچ تی ام ال استفاده کنید .

Close

پربازدید های شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶

بخش انتهای اسلایدر ویدئو

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

تصویربرداری زمان‌گریز و یا گاه‌گشتی و یا گاه‌گذر شیوه‌ای است که در آن فرکانس ضبط فریم‌ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است. زمانی که نتیجه کار با...

۲۸ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۵ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

تصویربرداری زمان‌گریز و یا گاه‌گشتی و یا گاه‌گذر (به انگلیسی: Time-lapse photography) شیوه‌ای استکه در آن فرکانس ضبط فریم‌ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است.زمانی که نتیجه...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

در این ارتباط در فیلم‌برداری از این اصول برای تُندنمایی fast motion و به عنوان جلوه استفاده می‌شود. تندنمایی نوعی جلوه است که در آن فیلم‌برداری با سرعتی کمتر از حد معمول انجام...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۳ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

معمولاً فیلم‌ها شامل بیست و چهار فریم در ثانیه هستند. یعنی در هر ثانیه از یک فیلم، بیست و چهار تصویر روی پرده ظاهر می‌شود. در شرایط طبیعی، دوربین بیست و چهار تصویر...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

طبیعت

شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
5

امتیاز

63 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

65 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

55 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

104 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

72 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
2

امتیاز

62 views

ورزشی - - قالب خبری مکس نسخه چهار

گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

46 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

101 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

103 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

99 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

42 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
2

امتیاز

69 views

خودرو - قالب خبری مکس نسخه چهار

ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
0

امتیاز

70 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

52 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

48 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

72 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
5

امتیاز

45 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

53 views

تایم لپس - قالب خبری مکس نسخه چهار

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
4

امتیاز

64 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
3

امتیاز

54 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
5

امتیاز

63 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
4

امتیاز

46 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
3

امتیاز

58 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
1

امتیاز

68 views

دیجیتال - قالب خبری مکس نسخه چهار

تبلیغ ایکس باکس
5

امتیاز

69 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

60 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

64 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

56 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

181 views
تبلیغ ایکس باکس
2

امتیاز

76 views