بخش انتهای اسلایدر ویدئو

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

تصویربرداری زمان‌گریز و یا گاه‌گشتی و یا گاه‌گذر شیوه‌ای است که در آن فرکانس ضبط فریم‌ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است. زمانی که نتیجه کار با...

۲۸ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۵ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

تصویربرداری زمان‌گریز و یا گاه‌گشتی و یا گاه‌گذر (به انگلیسی: Time-lapse photography) شیوه‌ای استکه در آن فرکانس ضبط فریم‌ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است.زمانی که نتیجه...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

در این ارتباط در فیلم‌برداری از این اصول برای تُندنمایی fast motion و به عنوان جلوه استفاده می‌شود. تندنمایی نوعی جلوه است که در آن فیلم‌برداری با سرعتی کمتر از حد معمول انجام...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۳ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

معمولاً فیلم‌ها شامل بیست و چهار فریم در ثانیه هستند. یعنی در هر ثانیه از یک فیلم، بیست و چهار تصویر روی پرده ظاهر می‌شود. در شرایط طبیعی، دوربین بیست و چهار تصویر...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

طبیعت

شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
5

امتیاز

213 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

198 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

180 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

238 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

198 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
2

امتیاز

177 views

ورزشی - - قالب خبری مکس نسخه چهار

گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

169 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

255 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

249 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

251 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

133 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
2

امتیاز

179 views

خودرو - قالب خبری مکس نسخه چهار

ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
0

امتیاز

202 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

178 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

179 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

220 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
6

امتیاز

178 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

196 views

تایم لپس - قالب خبری مکس نسخه چهار

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
4

امتیاز

211 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
3

امتیاز

198 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
5

امتیاز

213 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
4

امتیاز

187 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
3

امتیاز

204 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
1

امتیاز

204 views

دیجیتال - قالب خبری مکس نسخه چهار

تبلیغ ایکس باکس
5

امتیاز

203 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

214 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

192 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

195 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

337 views
تبلیغ ایکس باکس
2

امتیاز

192 views