درباره ما

توضیحاتی بنویسید ، میتوانید از کدهای اچ تی ام ال استفاده کنید .

Close
شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶

بخش انتهای اسلایدر ویدئو

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

تصویربرداری زمان‌گریز و یا گاه‌گشتی و یا گاه‌گذر شیوه‌ای است که در آن فرکانس ضبط فریم‌ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است. زمانی که نتیجه کار با...

۲۸ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۵ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

تصویربرداری زمان‌گریز و یا گاه‌گشتی و یا گاه‌گذر (به انگلیسی: Time-lapse photography) شیوه‌ای استکه در آن فرکانس ضبط فریم‌ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است.زمانی که نتیجه...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

در این ارتباط در فیلم‌برداری از این اصول برای تُندنمایی fast motion و به عنوان جلوه استفاده می‌شود. تندنمایی نوعی جلوه است که در آن فیلم‌برداری با سرعتی کمتر از حد معمول انجام...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

شهر های دیدنی – ۳ – تایم لپس

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز

معمولاً فیلم‌ها شامل بیست و چهار فریم در ثانیه هستند. یعنی در هر ثانیه از یک فیلم، بیست و چهار تصویر روی پرده ظاهر می‌شود. در شرایط طبیعی، دوربین بیست و چهار تصویر...

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴

طبیعت

شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
5

امتیاز

52 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

55 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

41 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

95 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
4

امتیاز

59 views
شهر های دیدنی – ۴ – تایم لپس
2

امتیاز

50 views

ورزشی - - قالب خبری مکس نسخه چهار

گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

38 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

92 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

92 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

89 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
3

امتیاز

36 views
گل زیبای لواندوفسکی به پورتو
2

امتیاز

61 views

خودرو - قالب خبری مکس نسخه چهار

ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
0

امتیاز

59 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

41 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

38 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

60 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
5

امتیاز

36 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

42 views

تایم لپس - قالب خبری مکس نسخه چهار

آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
4

امتیاز

52 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
3

امتیاز

44 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
5

امتیاز

52 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
4

امتیاز

37 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
3

امتیاز

48 views
آسمان شب ، تصویربرداری زمان‌گریز
1

امتیاز

56 views

دیجیتال - قالب خبری مکس نسخه چهار

تبلیغ ایکس باکس
5

امتیاز

58 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

49 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

56 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

46 views
تبلیغ ایکس باکس
4

امتیاز

168 views
تبلیغ ایکس باکس
2

امتیاز

68 views