»  سیاسی   »   درگیری شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری


درگیری شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

01:34
181 views
۱۸ بهمن ۱۳۹۴

بین الملل: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در درگیری با شهروندان فلسطینی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری دهها فلسطینی را زخمی کردند.

ویدئوهای مرتبط

ویدئوهای مکس - نسخه 4

موضوع ویدئو

ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
0

امتیاز

196 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

163 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

172 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

213 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
6

امتیاز

168 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

190 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

117 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

123 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
2

امتیاز

111 views