»  سیاسی   »   درگیری شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری


درگیری شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

01:34
198 views
۱۸ بهمن ۱۳۹۴

بین الملل: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در درگیری با شهروندان فلسطینی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری دهها فلسطینی را زخمی کردند.

ویدئوهای مرتبط

ویدئوهای مکس - نسخه 4

موضوع ویدئو

ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
0

امتیاز

213 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

190 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

191 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

231 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
6

امتیاز

187 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

205 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

129 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

137 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
2

امتیاز

122 views