»  سیاسی   »   درگیری شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری


درگیری شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

01:34
132 views
۱۸ بهمن ۱۳۹۴

بین الملل: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در درگیری با شهروندان فلسطینی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری دهها فلسطینی را زخمی کردند.

ویدئوهای مرتبط

ویدئوهای مکس - نسخه 4

موضوع ویدئو

ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
0

امتیاز

147 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

124 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

129 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

165 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
5

امتیاز

117 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

143 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

85 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

95 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
2

امتیاز

85 views