»  سیاسی   »   ممانعت ترکیه از ورود آوارگان سوری به کشورش


ممانعت ترکیه از ورود آوارگان سوری به کشورش

02:17
52 views
۱۸ بهمن ۱۳۹۴

بین الملل: ترکیه از ورود هزاران آواره سوری به خاک کشورش جلوگیری کرده است و این آوارگان در گذرگاه مرزی «السلامه» سرگردان هستند.

ویدئوهای مرتبط

ویدئوهای مکس - نسخه 4

موضوع ویدئو

ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
0

امتیاز

65 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

47 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
1

امتیاز

44 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

66 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
5

امتیاز

42 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

48 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

36 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
4

امتیاز

40 views
ویدئوی منتخب برای نمایش مرسدس بنز
2

امتیاز

36 views